آژانس هواپیمایی پژواک پرواز
مراکز خرید دهلی
Dilli Haat
ورودیه جهت بازدید و خرید از این فروشگاه 10 روپیه میباشد.
ساعت کار: هر روز از 10:00 صبح تا 10:30 شب باز است.
نشانی: Aurobindo Marg, opposite INA Market. New Delhi 110 023
تلفن: 01126119055